Vad är Temi Tea?

Temi är en teplantage som ligger i Sikkim. Det ligger i norra Indien och gränsar till Nepal, Bhutan och Tibet. Det är den enda teplantagen i Sikkim och de har odlat te i drygt 40 år.

Eftersom det bara finns en enda teplantage i Sikkim så kallas teet kort och gott för ”Temi Tea”. Och det är ett te av riktigt hög kvalitet. Ofta benämns Temi som en av de bästa teplantagerna i Indien.

Temi Tea från Sikkim

Annonser