Vad är ortodoxt te?

Ortodoxt te betyder att det är hela teblad som är processat för hand eller med maskin som påminner om handrullning. Motsatsen är CTC-te (Crush, Tear and Curl) som är maskinprocessat och ser mer ut som små pellets av svart te. Ortodoxt te är mer komplext och nyanserat jämfört med CTC-te. En tumregel är att löste, av bra kvalitet, är ortodoxt och påste i princip alltid är CTC-te

Andra namn för ortodoxt te är handrullat te, rullat te eller handprocessat te.

Annonser